Naše služby

Sběrný dvůr

DŮLEŽITÉ: Přivezený odpad si občané vykládají a třídí svépomocí pod dohledem pracovníka sběrného dvora.

Jaké odpady lze na sběrném dvoře uložit?

Sběrný dvůr je určen především pro shromažďování, správné roztřídění a likvidaci odpadů, které nelze vyhodit do směsného komunálního odpadu:

Zpětný odběr pneumatik zajistí pneuservis, více na: HTTPS://WWW.MZP.CZ/CZ/ODBER_PNEU

Pro koho je sběrný dvůr určen?

Občané s trvalým pobytem v Hranicích a místních částech (Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, Lhotka, Valšovice, Uhřínov a Středolesí) mohou vybrané odpady odevzdávat bezplatně. Ostatním fyzickým a právnickým osobám jsou odevzdané odpady zpoplatněny. Seznam zpoplatněných odpadů a ceník odpadů je k dispozici u kontaktní osoby nebo na webových stránkách.

Občané sousedních obcí obdrží bližší informace o možnostech uložení odpadů na svém Obecním úřadu.

Odběr vysloužilého elektrozařízení

Náš sběrný dvůr je místem zpětného odběru veškerého vysloužilého elektrozařízení.

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Odložení elektrozařízení je zdarma pro občany obce i podnikatelské subjekty.

Potvrzení o převzetí použitých elektrozařízení ke zpětnému odběru je ke stažení ZDE.

recyklace

Odběr nebezpečných odpadů

Ohlašovací povinnost přepravy nebezpečných odpadů pro povinné osoby do systému SEPNO

Jste-li povinni ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů (podnikající fyzické osoby + právnické osoby), můžeme ohlášení provést za vás, jakožto příjemci odpadu.

V takovém případě kontaktujte před uskutečněním přepravy pracovníka sběrného dvora 777 466 106, sbernydvur@ekoltes.cz.