Naše služby

Odpady

Harmonogram svozu

Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí s převažující zástavbou rodinných domů – rok 2020: 2. pololetí ZDE

svoz
Svoz

Svoz odpadů

Svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu z odpadních nádob, likvidace tříděných odpadů – papír, sklo, plasty, nápojové kartony, bioodpad. Svoz komunálních a stavebních odpadů z velkoobjemových kontejnerů (s kapacitou až 17 m3) a další.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je určen především pro shromažďování, správné roztřídění a likvidaci odpadů, které nelze vyhodit do směsného komunálního odpadu. Občané s trvalým pobytem v Hranicích a místních částech mohou vybrané odpady odevzdávat bezplatně.

Skládka

Skládka

Na skládku lze ukládat tuhé komunální odpady a odpady ostatní. Seznam odpadů a ceník za uložení je k dispozici u pracovníka skládky nebo na webových stránkách.

Kompostárna

Kompostárna

Na kompostárnu lze ukládat biologicky rozložitelné odpady z města, od občanů i ostatních osob. Pokud má být ale kompost kvalitní, je nutné, aby do kontejnerů s bioodpadem vyhazovali lidé zásadně jen zbytky, které tam patří.

Identifikační čísla zařízení (IČZ)

SBĚRNÝ DVŮRCZM00633
MOBILNÍ SVOZ „OSTATNÍCH“ ODPADŮCZM00075
SKLÁDKACZM00302
KOMPOSTÁRNACZM01172
PLOCHY PRO RECYKLACI STAVEBNÍCH ODPADŮCZM01173
Popelnice