Naše služby

Ceník

Kód odpadu Název druhu odpadu Hmotnost Cena bez DPH Cena s DPH
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 1 t 1 000 Kč 1 200 Kč

Ceny jsou platné od 1. 1. 2019

Pro občany města Hranic je uložení bioodpadu v obvyklém množství ZDARMA.

Po domluvě s vedoucím provozovny lze uložit i jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (s ohledem na jejich kvalitu a množství).

Prodej kompostu a dřevní štěpky

Kdy?

Každý pátek v čase od 10:00 – 13:00 hod. nebo po telefonické domluvě (581 674 441, 777 466 107).

Kde?

Kompostárna v areálu Skládky TKO Jelení vrch

Cena?

100 Kč za standardní vozík za auto, platba v hotovosti (pro občany města Hranice)
300 Kč za tunu (bez DPH) pro fyzické a právnické osoby