Naše služby

Veřejné osvětlení

Veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Hranice je tvořeno souborem zařízení, které tvoří samostatný funkční celek a slouží k osvětlení veřejných
komunikací, prostranství nebo objektů. Majitelem a správcem VO v Hranicích, je společnost Ekoltes Hranice,a.s., která na základě smluvního vztahu s
Městem Hranice provozuje veřejné osvětlení na území města Hranice a v jeho přilehlých částech a dále má ve správě veškerá světelná signalizační
zařízení na území města.

Poruchy veřejného osvětlení

Poruchy na veřejném osvětlení a světelné signalizaci patří mezi ty, kterých si rychle všimne mnoho lidí. Proto je nezbytné co nejrychleji zajistit opravu. Zjistíte-li nefunkční svítidlo veřejného osvětlení, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo využijte možnosti nahlásit závadu pomocí WEBOVÉHO FORMULÁŘE – přesměrování na formulář hlášení závad.

Jedná-li se o jedno svítidlo, budeme potřebovat znát přesnou polohu (například číslo popisné domu u kterého se předmětné svítidlo nachází). V případě výpadku celé ulice postačí, sdělíte-li nám název ulice a popřípadě stranu ulice, která nesvítí.

osvětlení

Nabízené služby

V oblasti veřejného osvětlení, dopravní signalizace a práce s plošinou: