Naše služby

Ceník

Katalogové
číslo odpadu
Kategorie
odpadu
Název
odpadu
Cena za 1 kg
bez DPH pro firmy
Cena za 1 kg bez DPH
pro občany Hranic
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla16,5016,50
130111NSyntetické hydraulické oleje6,706,70
130205NNechlorované minerální motorové a převodové mazací oleje6,706,70
130206NSyntetické motorové a mazací oleje6,706,70
130208NMotorové, převodové a mazací oleje6,706,70
130802NJiné emulze6,706,70
150101OPapírové a lepenkové obaly1,500
150102OPlastové obaly (PET lahve), čisté fólie, streč. fólie1,701,70
150102OPlastové obaly – čistý polystyren (kusový a deskový)0,900,90
150103ODřevěné obaly (palety, bedny apod.)2,102,10
150105OKompozitní obaly (TETRAPAK)00
150107OSkleněné obaly1,001,00
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek16,500
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály16,500
160113NOlejové filtry16,5016,50
080111NBrzdová kapalina16,5016,50
160119OPlasty (kromě PET a igelit.folií a PVC folií)3,003,00
160120OSklo – pouze autosklo3,503,50
160211NVyřazené zařízení obsahujícíc chlorofluorovodíky, HCFC…00
160509NLaboratorní chemikálie a jejich směsi18,3018,30
160601NOlověné akumulátory0,700,70
160602NNikl-kadmiové akumulátory0,700,70
170107OStavební směs – suť (beton, cihly, omítka, střešní…2,202,20
170202OSklo – pouze drátosklo2,802,80
170203OPlasty stavebního charakteru3,703,70
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet16,5016,50
170302OAsfaltové směsi bez dehtu2,602,60
170405OŽelezo a ocel. dráty, plechy, trubky, konstrukční ocel a litina00
170407OSměsné kovy – výrobky z neželezných kovů a kombinova…00
170411OKabely – měděné a hliníkové vodiče (i s izolací)00
170603NJiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezp…4,904,90
170604OIzolační materiály (polyuretan. pěna, skelná vata, kame…2,702,70
200101OPapír a lepenka – sběr (noviny, časopisy, knihy bez vazby,…1,500
200102OSklo – sběr (skleněné obaly, výtrluky ze skleněných a dveř….1,000
200111OTextilní materiály (oblečení v igelitových pytlích)00
200113NRozpouštědla16,500
200114NKyseliny16,500
200115NZásady16,500
200117NFotochemikálie18,300
200119NPesticidy18,300
200121NZářivky (kompletní)00
200121NJiný odpad obsahující rtuť65,000
200123NZařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – lednice…00
200126NOlej a tuk8,500
200127NBarvy, lepidla a pryskyřice – tekuté, tuhé16,500
200129NDetergenty, odmašťovací přípravky16,500
200132NJiná nepoužitelná léčiva16,500
200133NBaterie a akumulátory Pb, NiCd0,700
200134NBaterie tužkové, ploché a knoflíkové00
200135NVyřazená elektronická zařízení – televizory, monitory00
200136OVyřazené elektrické a elektronické spotřebiče – audio,…00
200138ODřevo (kmeny, silné větve, výrobky ze dřeva, nábytek,…2,100
200139OPlasty (PET láhve, čisté obaly, čisté fólie)1,700
200140OKovy00
200201OBiologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu: tráva,…2,600
200301OSměsný komunální odpad – netříděný odpad a spalitelný…2,200
200307OObjemný odpad (staré koberce, peřiny, matrace, nábytek…)2,700

Cena za kg bez DPH

Ceny jsou platné od 1. 9. 2019