Naše služby

Skládka

Skládka TKO Jelení kopec

Na skládku lze ukládat tuhé komunální odpady a odpady ostatní. Seznam odpadů a ceník za uložení je k dispozici u pracovníka skládky nebo na webových stránkách.

POZOR: odpady kategorie N (nebezpečný) nelze na skládce ukládat; s výjimkou stavebního materiálu obsahujícího azbest (např. eternit, osinkocementové roury apod.).

Upozorňujeme, že přivezené odpady musí být roztříděny a odpovídat odpadům povoleným k ukládání na naší skládce. V případě neroztřídění odpadu může být příjem vašeho odpadu odmítnut.

K odvozu Vašeho odpadu je možno si u nás objednat velkokapacitní kontejnery o objemu až 17 m3.

Původce odpadu nebo dopravce je povinen v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu na skládku (za předpokladu, že se druh odpadu a jeho složení v průběhu dalších dodávek nebude měnit), předložit provozovateli skládky následující doklady:

Výše uvedené udaje jsou součástí ZPO (Základní popis odpadu). Předvyplněný formulář si můžete stáhnout níže. V případě, že jste již ZPO k Vámi ukládanému odpadu na skládce předložili v minulosti a nedošlo ke změně místa, kde odpad vznikl, změně technologie, při které vzniká apod., je dostatečné doložit ke každé dodávce odpadů ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDE.

Bez zkoušek mohou být přijaty tyto odpady

Kód odpaduNázev druhu
odpadu
Kategorie
odpadu
Formulář
ke stažení
17 01 01BetonOZDE
17 01 02CihlyOZDE
17 01 07Směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06OZDE
17 06 04Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03OZDE
17 06 05Stavební materiály obsahující azbestOZDE
20 02 03Jiný biologicky nerozložitelný odpadOZDE
20 03 01Směsný komunální odpadOZDE
20 03 03Uliční smetkyOZDE
20 03 07Objemný odpadOZDE

Recyklační plocha

V areálu Skládky TKO Jelení kopec provozuje společnost EKOLTES Hranice, a.s. také plochu pro skladování a úpravu stavebních odpadů určených k recyklaci – beton a cihly.

Cena uložení 1 tuny je 250 Kč bez DPH

Ceny jsou platné od 1. 1. 2019