Naše služby

Kompostárna

Kompostárna v areálu skládky TKO Jelení vrch

Na kompostárnu lze ukládat biologicky rozložitelné odpady z města, od občanů i ostatních osob.

Pokud má být ale kompost kvalitní, je nutné, aby do kontejnerů s bioodpadem vyhazovali lidé zásadně jen zbytky, které tam patří. Biologicky rozložitelný odpad vhodný ke kompostování je, jednoduše řečeno, odpad výhradně rostlinného původu, který vzniká například při vaření v domácnosti, nebo při práci na zahrádce.

popelnice

Do bioodpadu patří

Do bioodpadu nepatří

Seznam odpadů a ceník za uložení je k dispozici u pracovníka skládky. Při předání odpadu je nutné odevzdat vyplněný formulář ZPO (základní popis odpadu). Předvyplněný formulář pro katalogové číslo 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad je ke stažení ZDE. NOVINKA: Informujeme občany Hranic, že od 16. 10. 2015 nabízíme k odvozu kompost vhodný k zúrodnění zahrádek. Cena je stanovena na 100 Kč za standardní vozík za osobní automobil, a to pouze pro občana města Hranice a místních částí. Z provozních důvodů bude možnost odvézt kompost z kompostárny pouze v pátek, v době od 10:00–13:00 hod. nebo po telefonické domluvě (581 674 441, 777 466 107).