Naše služby

Historie

Počátky organizované údržby města Hranice sahají do poloviny 20. století. Tehdy se o čistotu v ulicích staral odbor místního hospodářství Městského národního výboru, který zaměstnával osm metařek. Ručně s košťaty čistily dlážděné chodníky a silnice a v zimě také odklízely sníh. K dispozici tehdy neměly žádnou techniku a ke svozu odpadu se využívaly povozy s koňmi. Také převoz materiálu na opravy komunikací a odvoz popele byl prováděn na povozech a až s postupem času na otevřených nákladních autech.

O zeleň ve městě se v té době starali občané, kteří dobrovolně sekli veřejné plochy v blízkosti svých domů.Městský park se téměř neudržoval. Až v polovině 60. let byl určen městský zahradník, který dostal na starost výsadby v parku i dalších částech Hranic. Veškeré práce, především kosení trávy a udržování živých plotů, se prováděly ručně kosou a nůžkami. Ulice se tehdy nekropily, první kropicí vůz totiž Hranice získaly až v roce 1962 a šlo o důležitý krok ke snížení prašnosti ve městě. Současně také přibyl malotraktor ke svozu smetí a následně velký čistící stroj, který byl již schopen vyčistit většinu ulic města.

Dalším důležitým úkolem technických služeb bylo rozšiřovat síť veřejného osvětlení. Na začátku 60. let bylo v Hranicích méně než 400 světelných bodů na celé město. O lampy se starali dva pracovníci, kteří město pěšky obcházeli a opravovali světla ze žebříků. Teprve v roce 1975 byla zakoupena montážní plošina, která jim práci dost usnadnila. O deset let později, na konci 70. let již měly Hranice téměř 2 200 světelných bodů a dnes je jich přes 3000.

V únoru 1968 rozhodla Rada města Hranic o založení Technických služeb jako samostatné organizace Městského národního výboru. Začátky nebyly lehké. Chyběli lidé i finance. Sídlo organizace bylo provizorně zřízeno v místě bývalého obchodu na Třídě 1. máje, odkud se následně přesunulo do Svatoplukovy ulice a teprve až od roku 1996 sídlí v ulici Zborovská.

V průběhu let se měnilo uspořádání organizace, postupně dostala na starost například správu dvou štěrkoven, koupaliště, městského tržiště nebo hlídaného parkoviště. Důležitým milníkem byl počátek 90. let, kdy došlo k politickým změnám ve společnosti. Z Technický služeb se nejprve stal státní podnik Ekotes a následně v roce 1995 vznikla akciová společnost Ekoltes, která funguje dodnes a jejímž jediným vlastníkem je město Hranice. Firma se dále rozvíjela, třeba v roce 2004 došlo k výstavbě sběrného dvora, což vedlo k zavedení ekonomicky výhodnějšího svozu odpadu ve městě. Od roku 2006 má Ekoltes na starosti také vyhlášenou krytou plovárnu v Hranicích a nově rekonstruované venkovní koupaliště. Po roce 2000 zaznamenala společnost také úspěchy na národní úrovni v oblasti sociální práce. Jde zejména o zapojení dlouhodobě nezaměstnaných z úřadů práce v rámci veřejně prospěšných prací. Poslední dva roky se společnost soustředí na modernizaci již zastaralého areálu ve Zborovské ulici a plánuje vybudování moderního Ekocentra.

ekocentrum

Po zrušení kruhového projektu rozhodlo vedení společnosti o vypracování nového návrhu. Ten bere v potaz umístění areálu Ekoltesu na rozhraní průmyslové zóny, sídlištní zástavby a volné krajiny. Bylo vybráno řešení v industriálním duchu s materiály, jako je beton, sklo a hliník. V areálu nově vznikne samoobslužný zastřešený sběrný dvůr s patnácti velkými kontejnery. U vstupu navíc bude instalována automobilová váha. Dále budou vybudovány otevřené i kryté kóje na jednotlivé druhy odpadů, garáže, uzavřené sklady pro veškerou techniku a moderní zázemí pro všechny zaměstnance. Vedení společnosti zůstane v administrativní budově, která je od roku 2015 postupně rekonstruována. Projekt a financování nového návrhu Ekocentra Hranice byly na jaře 2018 schváleny zastupitelstvem města Hranic a po získání dotačních prostředků byla výstavba zahájena na jaře 2020.

2020

Stavba Ekocentra Hranice – výstavba nového sběrného dvora, modernizace areálu.

2018

Financování výstavby nového Ekocentra schváleno zastupitelstvem města Hranice.

2017

Správa parkovacího systému.

2012

Prodej 17 kotelen (Teplo Hranice, s.r.o.)

2008

Vybudována kompostárna, na kterou je svážen veškerý zelený odpad z města.

2006

Otevření Plovárny Hranice.

2004

Vybudování Sběrného dvora pro ukládání různých odpadů.

1999

Oficiální zprovoznění skládky na Jelením kopci.

1996

Stěhování společnosti na Zbrovskou ulici do aktuálních prostor.

1995

Byla založena akciová společnost Ekoltes, jejímž jediným akcionářem je město Hranice.

1990

Místo zrušené organizace Technické služby města Hranic a byl založen státní podnik ekologicko-technických služeb EKOLTES.

1986

V technických službách pracovalo 76 osob s průměrným platem 2 200 Kčs.

1978

Technické služby zaměstnávají již 61 pracovníků z toho nejvíce (cca 20) se věnovalo údržbě zeleně.

1968

Vzniká organizace Technické služby Městského národního výboru v Hranicích. Tehdy zde pracovalo 23 pracovníků, kteří měli na starosti čištění města, údržbu zeleně, komunikací a veřejné osvětlení.