Naše služby

Svoz odpadů

Harmonogram svozu

Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí s převažující zástavbou rodinných domů – rok 2020: 2. pololetí ZDE

svoz

Svoz odpadů

Pro město Hranice a smluvní partnery zajišťujeme v oblasti odpadového hospodářství tyto služby:

Informace o svážených odpadech

Směsný komunální odpad

Jedná se o zbytkový odpad, které již nemůžeme doma dále vytřídit. Jedná se např. o kompozitní obaly složené z několika druhů materiálů, dále o znečištěné obaly nebo předměty apod. Tento odpad je vhodné odkládat do sběrných nádob určených na směsný komunální odpad – klasické popelnice nebo černé kontejnery.

Do komunálního odpadu pak zásadně nepatří stavební odpad – suť, horký popel, tráva, zemina, hnůj, uhynulá zvířata, tekuté, zápalné a nebezpečné látky. Do popelnic a kontejnerů pak dále nepatří tříditelný odpad (papír, plast (+nápojové kartony), sklo) a veškerý elektroodpad (počínaje tužkovými baterkami, zářivkami, výbojkami a konče velkými domácími elektrospotřebiči.

kontejner

Tříděný odpad

Pro jednodušší orientaci v třídění komunálního odpadu jsou v našem městě všude rozestavěné barevně odlišené kontejnery. Pro základní třídění rozlišujeme kontejnery na PAPÍR, PLAST a SKLO, na prostornějších stanovištích máme k dispozici dále kontejnery na BIOODPAD, ELEKTROODPAD a TEXTIL.

popelnice

Většina věcí, které vyhazujeme jako odpad, je docela dobře tříditelná a je zdrojem cenných surovin pro výrobu nových výrobků. Použité lahve, noviny, kartony, plastové lahve a igelity, krabice od mléka aj., to všechno jsou dále využitelné odpady. Aby mohly dále sloužit, a ne bez užitku skončit na skládce, je potřeba je správně roztřídit podle druhů a vhodit do příslušných barevných kontejnerů.

V případě komodit plastu, papíru a nápojových kartonů je doporučeno před vhozením do kontejneru minimalizovat objem (velikost) odpadu – např. povolení víčka a sešlápnutí PET lahví, rozložení papírových a kartonových krabic, rozložení. Více informací jak třídit odpad najdete zde.

Mapa kontejnerových míst - Hranice

Vysvětlivky:

PLplast
PApapír
GWsklo bílé
GCsklo barevné
BRKObiologicky rozložitelný odpad

Svoz kusového odpadu

Umožňujeme odvoz kusového odpadu (např. gauč, skříně, lednice apod.) do velikosti dodávky a to:

Po objednávce od občana, přijede pracovník Ekoltesu na místo určení a odveze kusový odpad do sběrného dvora.
PLATBA PROBÍHÁ PŘI PŘEVZETÍ ODPADU.

Kontakt

Vedoucí provozu Václav Laurin mobil: 777 465 907 laurin@ekoltes.cz