Naše služby

Ceník služeb

Nájem a služby s nájmem spojené, hrob/hrobka

Nájem místa 15 Kč/m2/rok
Služby spojené s nájmem 65 Kč/m2/rok
Pozn.: pro město Hranice Osvobozeno od DPH

Nájem a služby s nájmem spojené z místa pro urnovou hrobku nebo epitafní desku

Nájem místa 15 Kč/m2/rok
Služby spojené s nájmem 110 Kč/m2/rok
Pozn.: pro město Hranice Osvobozeno od DPH

Kopání hrobu do hloubky 120 cm (pro dítě)

Montáž a demontáž dřevěné konstrukce pro výkop zeminy 460 Kč
Výkop hrobu do hloubky 1,5m a zahazování 4 300 Kč
Dekorace hrobu suknem, první úprava hrobu a instalace květinových darů po zaházení hrobu 200 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby

Kopání hrobu

Montáž a demontáž dřevěné konstrukce pro výkop zeminy 460 Kč
Výkop hrobu do hloubky 1,5m a zahazování 4 300 Kč
Dekorace hrobu suknem, první úprava hrobu a instalace květinových darů po zaházení hrobu 200 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby

Kopání a prohlubování hrobu do hloubky 200 cm

Montáž a demontáž dřevěné konstrukce pro výkop zeminy460 Kč
Výkop hrobu do hloubky 1,5m a zahazování5 220 Kč
Dekorace hrobu suknem, první úprava hrobu a instalace květinových darů po zaházení hrobu250 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby

Individuální vsyp popela na vsypové loučce

Provedení vsypu včetně údržby místa na 10 let 450 Kč

Uložení urny do společného hrobu

Demontáž a montáž krycí desky do 1,- m2250 Kč
Uložení urny100 Kč
Služby spojené s údržbou společného hrobu100 Kč

Uložení urny do vlastního hrobu

Výkop jamky pro urnu, zaházení a úprava místa100 Kč

Hrobka – příprava k pohřbení

Hrubé vyčištění hrobky, včetně přesunu rakve(í) 460 Kč
Dekorace hrobky suknem a instalace květinových darů po uzavření hrobky 250 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby

Kopání hrobu s exhumací ostatků

Montáž a demontáž dřevěné konstrukce pro výkop zeminy460 Kč
Výkop hrobu a zahazování4 300 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby

Pohřbení – spuštění rakve do hrobu

Spuštění rakve do hrobu – úkon/1 osoba650 Kč

Další

Vystavení náhradního dokladu (kopie) zdarma
Vyhledání údajů v evidenci zdarma
Zprostředkování služeb a prací + 10 %

Ceny jsou platné od 1. 1. 2020